linkshandig aan tafel
!

Linkshandig opscheppen, snijden, malen, raspen